ישנן שתי אפשרויות פשוטות למצוא את כתובת ה-IP של המחשב, אבל לפני זה, מה זו כתובת IP של המחשב. ובכן כתובת IP היא בעצם כתובת המחשב ברשת המקומית או העולמית בא אנחנו נמצאים.

לדוגמא, כמו שאנחנו גרים בבתים עם מספרים, בתוך רחוב שנימצא באזור מגורים בתוך העיר, שנמצאת בתוך הארץ או המדינה. בהמשך תוכלו לראות כיצד אנחנו מוצאים את כתובת הרשת של המחשב.

אפשרות ראשונה:

לוחצים לחצן ימני של העכבר על מיקומי הרשת שלי על שולחן העבודה.

בתפריט בוחרים מאפיינים עם לחצן שמאלי.

בסמל שנקרא Local Area Connectionהפעיל, כלומר זה שצבוע ולא האפור או עם סימן X.

לוחצים לחצן ימני ובוחרים מצב.

בחלון שניפתח לוחצים על הכרטסת באופציה תמיכה.

שם מצוין כל הכתובות רשת של המחשב.

אפשרות שנייה:

פותחים את תפריט "התחל" של המחשב.

לוחצים על שורת הפקודה "הפעלה".


בחלון רושמים את הפקודה "CMD".

בחלון השחור שנפתח רושמים את הפקודה: IPCONFIGולוחצים על מקש ה-ENTERבמקלדת.

בתשובה של הפקודה אנחנו נראה את כל כתובות הרשת של המחשב.

בהצלחה.

שינוי גודל גופנים
ניגודיות